University of Warsaw Mini-Dictionary

Basic Polish – some useful words and phrases

 

Daily use

Good morning – Dzień dobry

Good evening – Dobry wieczór

Good night – Dobranoc

Hello, hi – Cześć

Bye, see you – Do widzenia, do zobaczenia

Thank you – Dziękuję

You’re welcome – Proszę

Please – Proszę

I’m sorry – Przepraszam

Here you are (when passing sth to sb) – Proszę

yes – tak

no – nie

maybe – może

 

Small talk

How are you? –  Jak się masz? or Co słychać?

I’m fine – W porządku

Do you speak English? – Czy mówisz po angielsku?

I don’t speak Polish – Nie mówię po polsku

I don’t understand – Nie rozumiem

Please, repeat it – Powtórz to, proszę

What time is it? – Która godzina?

How do I get to…? – Jak dojść do…?

 

Everyday life

bus – autobus

tram – tramwaj

train – pociąg

plane – samolot

validator – kasownik

ticket – bilet

price – cena

opening hours – godziny otwarcia

closed – zamknięte

exit – wyjście

back soon – zaraz wracam

exchange office – kantor

first aid – pierwsza pomoc

pharmacy – apteka

canteen – stołówka

cinema – kino

room – pokój

Additional information

słownik, panorama

University dictionary

student – student

field of study – kierunek studiów

first cycle studies (Bachelor) – studia pierwszego stopnia (licencjackie)

second cycle studies (Master) – studia drugiego stopnia (magisterskie)

third cycle studies (Doctoral) – studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

postgraduate studies – studia podyplomowe

recruitment – rekrutacja

scholarship – stypendium

faculty – wydział

institute – instytut

deanery – dziekanat

dean – dziekan

lecturer – wykładowca

test – kolokwium, sprawdzian

exam – egzamin

end-of-term examinations – sesja egzaminacyjna

campus – kampus

academic circle – koło naukowe

science – nauka

foreign language courses – lektoraty or kursy językowe

lifelong learning – nauka przez całe życie
laboratory – laboratorium

library – biblioteka

book – książka

residence hall – dom studencki or akademik